Wie is R95 Zorg

R95 Zorg is specialist in het bieden van ambulante (thuis)begeleiding, coaching en training aan mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en aan mensen met A(D)HD (eventueel in combinatie met een psychiatrische stoornis, hoogbegaafdheid, een licht verstandelijke beperking en/of multiproblematiek). Door onze visie, werkwijze en het feit dat we actief inzetten op een samenwerking met het systeem van- en het netwerk rondom de cliënt, zijn we goed in staat om aan te sluiten op de problematiek en in te zetten op stabiliseren, ontwikkelen en aanleren van vaardigheden.

Wij zijn er voor mensen die door een ASS of AD(H)D niet (meer) goed functioneren in het dagelijks leven. Mensen met een ASS of AD(H)D hebben vaak problemen op verschillende levensgebieden, zoals op school, op het werk, in de vrije tijd en in relaties met anderen

Autisme

Autisme heeft vele gezichten en kent veel verschillende uitingsvormen, daarom wordt de term autismespectrumstoornis (ASS) nu gebruikt. Meestal ziet men

Wil je meer weten?

lees dan vooral verder
Klik hier!

ADHD

ADHD, ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd, is een cluster van symptomen. Kenmerkend zijn

Wil je meer weten?

lees dan vooral verder
Klik hier!

ADD

Het grootste verschil tussen mensen met ADHD en ADD is het hyperactieve gedrag. Mensen met ADD komen meestal rustig en dromerig over.

Wil je meer weten?

lees dan vooral verder
Klik hier!

Hulp nodig

Als het je niet alleen lukt om je staande te houden, of als je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat, je onbegrepen voelt, niet kunt voldoen aan de verwachtingen van anderen, moeite hebt aansluiting te vinden en je staande te houden in de maatschappij, of snel overprikkeld bent, dan kunnen wij jou een steuntje in de rug bieden. Hoe wij dit doen kun je vinden onder: “Ons zorgaanbod

 

Vestigingen en werkgebied

R95 Zorg is gevestigd in de stad Groningen en in Hoogeveen. Wij bieden vanuit onze vestigingen ambulante (thuis)begeleiding, coaching en training in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het noordelijke gedeelte van Overijssel.