Vervolg ADHD

ADHD, ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd, is een cluster van symptomen. Kenmerkend zijn impulsief gedrag, concentratieproblemen, rusteloosheid, leermoeilijkheden, de aandacht niet vast kunnen houden (tenzij een onderwerp interessant genoeg is), moeite hebben met taken afmaken, moeite hebben met het onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, moeite hebben met plannen en organiseren, het uitstellen van taken, moeite hebben met luisteren en chaotisch zijn.

Mensen met de meest in het oog springende vorm van ADHD zijn beweeglijk, onrustig en minder voorspelbaar in hun motoriek en in hun denken. Mensen met ADHD zijn gevoelig voor prikkels van buitenaf (overprikkeling), maar zoeken de prikkels zelf op wanneer die ontbreken (onderprikkeling).Het “aandachtstekort” slaat niet op onvoldoende aandacht krijgen. Wel kan iemand met ADHD onvoldoende aandacht schenken aan zijn of haar omgeving doordat het niet goed mogelijk is om de aandacht bij één ding tegelijk te houden (concentratiegebrek). Iemand met ADHD is snel afgeleid.