Over R95 Zorg

Missie en visie

R95 Zorg heeft als missie om bij te dragen aan een cliëntgerichte benadering in de zorg en de participatie. Zij wil mensen die een achterstand hebben in deze maatschappij ondersteunen in hun ontwikkeling, de kans geven om mee te doen en aansluiting laten vinden bij de maatschappij en bij de arbeidsmarkt. R95 Zorg neemt drempels bij de cliënten weg; daardoor ontstaat meer ruimte om te socialiseren en te participeren. Uitgangspunt hierbij zijn niet de onmogelijkheden, maar de mogelijkheden van mensen. R95 Zorg meent dat iedereen in staat is om een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving, ongeacht de problematiek. Mensen moeten daarom extra kansen geboden worden om aansluiting te vinden bij de maatschappij.

R95 Zorg wil onderscheidend en toonaangevend zijn.
Zij biedt kwaliteit op het gebied van personeel, producten (diensten) en uitvoering.
Zij wil een kleine, gespecialiseerde, sterke speler binnen de zorg zijn en blijven.

Zorg In Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB)

Als iemand hulp of begeleiding nodig heeft dan geeft de gemeente vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) een zorgindicatie af voor het aantal uren per week dat iemand zorg behoeft. Dit kan in de vorm van ZIN (Zorg In Natura) of een PGB (Persoonsgebonden Budget).

ZIN

De gemeente vraagt, als de cliënt kiest voor ZIN, naar welke zorgaanbieder de voorkeur uit gaat. De cliënt kan dan een keuze maken uit een lijst met zorgaanbieders die een contract hebben met de gemeente. R95 zorg heeft zelf geen contracten met gemeentes maar is lid van Coöperatie Dichtbij. De Coöperatie heeft wel contracten met gemeentes en daarom kan R95 Zorg cliënten via de Coöperatie begeleiding bieden. R95 Zorg regelt dit allemaal zodat de cliënt er geen last van ondervindt.

PGB

Het PGB is een budget dat iemand toegekend krijgt om zelf zorgverleners in te huren en daarbij moet iemand zelf de administratie doen.

Coöperatie Dichtbij

Coöperatie Dichtbij is een samenwerkingsverband van ruim 170 zelfstandige zorgverleners (zorgorganisaties en zzp’ers) Dit zijn de leden en met elkaar bieden zij een diversiteit aan zorg en begeleiding. Binnen de coöperatie staat samenwerking centraal. Er wordt intensief samengewerkt om zorg/begeleiding te leveren van hoge kwaliteit, van elkaar te leren en de zorg betaalbaarder en innovatiever te maken.

Veel cliënten melden zich spontaan bij R95 Zorg of via het aanmeldformulier op de website, zonder dat zij al een zorgindicatie hebben. R95 Zorg kan de cliënt dan helpen bij het doen van een zorgaanvraag bij de gemeente.