Vervolg autisme

Autisme heeft vele gezichten en kent veel verschillende uitingsvormen, daarom wordt de term autismespectrumstoornis (ASS) nu gebruikt. Meestal ziet men aan de buitenkant niet dat iemand een ASS heeft. Wel merk je na korte of langere tijd dat iemand met een ASS zich anders gedraagt, maar snappen andere mensen niet waar dat gedrag vandaan komt. Een ASS is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Mensen met een ASS nemen op een andere manier hun omgeving waar. Zij hebben moeite om de details die zij waarnemen, te verwerken tot een samenhangend geheel. Informatie die via de zintuigen binnenkomt (zien, ruiken, voelen, horen, proeven), wordt bij mensen met een ASS eveneens anders verwerkt.

Een ASS is een  ontwikkelingsstoornis die diep doordringt in verschillende ontwikkelingsgebieden (taal, motoriek, verwerken van prikkels, inlevingsvermogen, sociale knowhow, flexibiliteit, aanpassingsvermogen). Het kan zijn dat iemand daar angstig of gefrustreerd van raakt. Of dat het tot verwarring en misverstanden leidt. Mensen met een ASS kunnen hierdoor ook een angst- en paniekstoornis, een dwangstoornis en/of multiproblematiek ontwikkelen.Veel mensen met een ASS, kunnen niet voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld vanuit de samenleving, waardoor zij geen of moeilijk aansluiting vinden en buiten de samenleving vallen.